מקורות מימון לתקופת הקורונה

תאריך עדכון אחרון: 20.4.20 בשעה 23:00

מגדל בקהילה

תאריך הגשה אחרון: 28.4.2020

מטרות: סיוע לעמותות העוסקות בסיוע לאוכלוסייה מבוגרת בזמן הקורונה.

תנאי סף: אישור ניהול תקין בתוקף, אישור 46, מחזור פעילות עד 2 מיליון ש"ח, העמותה מתמקדת באוכלוסיית המבוגרים.

שפת הגשה: עברית

קרן מק נס

תאריך הגשה אחרון: 22.4.2020

מטרות: תמיכה בפעילות חירום שתכליתה התמודדות עם משבר הקורונה בקרב הקהילות בנגב.

תנאי סף: אישור ניהול תקין בתוקף, פעילות בתחומי הנגב.

שפת הגשה: עברית

הצטרפות לתכנית "ערך לדרך"

בנק הפועלים, באמצעות המרכז לבנקאות חברתית בבנק, תכנית ייעודית הכוללת מרכז סיוע וייעוץ מקצועי אישי למנהלי עמותות ולמנהלי גיוס משאבים עם כלים פרקטיים לגיוס משאבים ואסטרטגיה בתקופת המשבר, כמו גם ייעוץ אופרטיבי לדרכי היציאה והיום שאחרי.

תנאי סף: אישור ניהול תקין בתוקף, אישור 46, מחזור פעילות עד 7,000,000 ש"ח.

הקדמת תשלומים מטעם הממשלה

במסגרת הפעילות של השולחן העגול הבינמגזרי במשרד ראש הממשלה וחבילת הצעדים לסיוע למשק בהתמודדות עם השלכות וירוס הקורונה, נעשה מאמץ מרוכז עבור עמותות וחברות ללא כוונת רווח , ובין היתר נבדקת להקדים תשלומים לעמותות וחברות ללא כוונת רווח שהוציאו חשבוניות עבור שירות שכבר ניתנו לממשלה וטרם שולמו.

עמותות או חל"צים שהוציאו חשבוניות עבור שירות שסופק לממשלה אך טרם שולם, מתבקשות למלא את השאלון הנמצא בקישור למטה.

הגשות שהסתיימו

קרן חברת מובילאיי

תאריך הגשה אחרון: 31.3.2020

מטרות: סיוע לעמותות להמשך קיום הפעילות בזמן הקורונה.

תנאי סף: עמותה רשומה מעל לשלוש שנים, אישור ניהול תקין בתוקף.

שפת הגשה: עברית

The Center for Entrepreneurial Jewish Philanthropy

תאריך הגשה אחרון: 30.3.2020 בשעה 17:00 לפי שעון מזרח ארה"ב.

מטרות: פרויקטים המספקים סיוע לאוכלוסיות שנפגעו מהקורנוה כמו קשישים, עניים, ילדים בסיכון, חולי סרטן, ואנשים שאיבדו את מקום עבודתם.

שפת הגשה: אנגלית

קרן ווינברג | Weinberg Foundation

מטרות: סיוע לעמותות המספקות שירותים חיוניים באזוריהם, ומצויות בקשיים בצל משבר הקורונה.

שפת הגשה: אנגלית

קרנות הביטוח הלאומי

תאריך הגשה: 5.4.20

מטרות: סיוע לעמותות המספקות שירותים חיוניים לאוכלוסיות במצבי סיכון: זקנים, אנשים עם מוגבלות, ילדים ונוער

בסיכון, משפחות בסיכון, אימהות חד הוריות, אנשים שנפלטו ממעגל העבודה ועוד.

שפת הגשה: עברית