להתחיל לגייס משאבים

במהירות, בקלות, ובלי הוצאות מיותרות